Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

•What I Learned From Blogging•

Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους! Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, το Beauty Dust κλείνει δύο χρόνια λειτουργίας. Με αφορμή αυτό, αποφάσισα να αφιερώσω όλη την εβδομάδα σε δημοσιεύσεις που αφορούν το Beauty Dust. Στην σημερινή δημοσίευση θα σου μιλήσω για όλα όσα μου έχει μάθει και μου έχει προσφέρει το blogging, αυτά τα δύο χρόνια.

Have a nice week everyone! On Friday, 16 of September, Beauty Dust has 2 years anniversary. Occasioned by this, I decided to dedicate this week in posts about Beauty Dust. In today's post, I'm gonna tell about everything that blogging learned and offered me, these two years.


Το blogging είναι ένα υπέροχο ταξίδι από το οποίο μπορείς να αποκομίσεις πολλές γνώσεις, εμπειρίες, χαρές και σπάνια λύπες. Πάντως σίγουρα, αν μπεις στον κόσμο του blogging και αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, δεν θα το μετανιώσεις. Δεν υπήρχε ούτε μία στιγμή σε αυτά τα δύο χρόνια που να σκέφτηκα να παρατήσω το blogging. Αντιθέτως, στην αρχή έγραφα όποτε είχα χρόνο. Έπειτα, άρχισα να έχω πάντα στο πρόγραμμά μου το να γράψω άρθρα για το blog μου και να ασχολούμαι με αυτό σε καθημερινή βάση. Και ελπίζω πάντα να έχω αυτόν τον χρόνο στο πρόγραμμά μου για να κάνω αυτό που αγαπώ και να σε βλέπω να το επισκέπτεσαι όλο και συχνότερα.

Blogging is a wonderful journey that can offer you much knowledge, many experiences, happy moments and rarely sad moments. But of course, if you get in the blogging world and you love what you do, you won't regret this. There was no moment, in these two years, that I thought to leave blogging. In contrast, in the beginning I was writing only when I had the time. Then, writing posts for my blog and working on it was in my program every day. And I hope I will always have the time to what I love and see you visiting my blog even more.


Έμαθα πολλά πράγματα για την ομορφιά... | I learned many things about beauty...

Μπήκα στον κόσμο του blogging όταν ξεκίνησα να βάφομαι πιο επαγγελματικά και η αλήθεια είναι ότι όλα όσα ξέρω τώρα, τα έμαθα από άλλα blogs ή από δική μου έρευνα για να γράψω κάποιο άρθρο. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που βαφόμουν πριν από δύο χρόνια σε σχέση με τώρα. Όπως επίσης, έχει αλλάξει ο τρόπος που περιποιούμαι την επιδερμίδα μου.

I got into blogging world when I started applying make up more professional and the trith is that all I know now, I learned them from other blogs or from my researches for making blog posts. The way I get my make up done has changed a lot the last two years. Also, the way I take care of my skin have changed too.


Έμαθα πολλές συμβουλές για καλύτερο τρόπο ζωής... | I learned many tips for a better lifestyle...

Έχω διαβάσει πολλά ενδιαφέροντα άρθρα με συμβουλές που μπορούν να καλυτερεύσουν την ζωή και πολλά από αυτά με έχουν βοηθήσει. Από το να ξυπνάω με μεγαλύτερη ενέργεια το πρωί μέχρι το να ζω μια ζωή με λιγότερο στρες.

I have read many interesting posts with tips that can improve life and many of them helped me. From waking up a lot more energized in the morning to live a life with less stress.


Έμαθα αποτελεσματικά προϊόντα... | I learned about effective products...

Γνώρισα πολλά προϊόντα για τα οποία δεν είχα ιδέα πριν. Βελτίωσα το επίπεδο περιποίησης της επιδερμίδας μου με προϊόντα αποτελεσματικά και χρήσιμα. Δοκίμασα πολλά και βρήκα αυτά που ταιριάζουν με την επιδερμίδα μου και αυτά που δεν μου κάνουν.

I got to know many products that I had no idea before. I improved my skin care level with effective and useful products. I tried a lot of products and I found the ones that match my skin and the ones that don't.


Έμαθα χρήσιμες εφαρμογές και ιστοσελίδες... | I learned useful apps and sites...

Διάβασα για εφαρμογές και ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσαν άλλες bloggers και μου φάνηκαν επίσης χρήσιμες. Βρήκα εφαρμογές και σελίδες που με εξυπηρετούν καθημερινά σε μεγάλο βαθμό.

I read about apps and sites that other bloggers used and I found them useful too. I found apps and sites that help me very much in my every day lives.


Βελτίωσα την συγγραφική μου ικανότητα... | I improved my authorial ability...

Πάντα μου άρεσε να γράφω. Όταν ήμουν ακόμη γυμνάσιο, ξεκίνησα να γράφω βιβλίο και είχα γράψει πάνω από 100 σελίδες. Βεβαία, τώρα όταν το βλέπω γελάω, διότι έγραφα πολύ διαφορετικά τότε. Επίσης, στο λύκειο πάντα ήμουν από τα παιδιά που τελείωναν πρώτα την έκθεση και μάλιστα έγραφα πολλές περισσότερες λέξεις απ'ότι έπρεπε. Κάποια στιγμή είχα γράψει έκθεση 800 λέξεων σε 45 λεπτά. Επομένως, μέσα από το blogging καλούμαι να γράψω μια μικρή έκθεση καθημερινά και αυτό βελτιώνει τον τρόπο που εκφράζομαι και εμπλουτίζει το λεξιλόγιό μου.

I always liked writing. When I was in middle school, I started writing a book and I wrote more than 100 pages. Of course, I laugh when I read it nowadays, because I was writing very different back then. Also, in high school I was one of the kids that finish all the essays first and they write many more words than needed. Some day, I wrote an 800 words essay in 45 minutes. So, I am called to write a small essay every day for blogging and this improves the way I express myself and it enriches my vocabulary.


Γνώρισα άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα... | I met people with same interests...

Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με τα ίδια ενδιαφέροντα και με την ίδια όρεξη να δίνουν χρόνο για το blog τους. Είμαστε μια μεγάλη κοινότητα και είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα αυτά τα άτομα και μοιραζόμαστε κοινά ενδιαφέροντα, αγωνίες και συμβουλές.

There are so many people with the same interests and the same appetite to give time to their blogs. We are a big community and I am very happy to meet these people and share the same interests, suspenses and tips.


Συνεργάστηκα με bloggers... | I collaborated with bloggers...

Συνεργάστηκα με άλλες bloggers για άρθρα και σίγουρα ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Έπρεπε να συνεννοηθούμε για όλες τις λεπτομέρειες. Έπρεπε να εμπιστευθούμε η μία την δουλειά της άλλης.

I collaborated with other bloggers for posts and it was a precious experience. We had to have an agreement about all the details. We had to trust each others work.


Έμαθα να επαινώ τους άλλους... | I learned how to praise the others...

Στο blogging υπάρχει ανταγωνισμός. Καλός ανταγωνισμός, τουλάχιστον αυτόν έχω βιώσει εγώ μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε όλοι οι bloggers να ανέβουμε, αλλά όχι πατώντας ο ένας πάνω στον άλλο. Και αυτό δεν είναι ότι πιο εύκολο. Επομένως, το blogging μου έμαθε να επαινώ το καλύτερο και να προσπαθώ να το φτάσω.

There is competition in blogging. Good competition, at least this is what I have experienced so far. We, all the bloggers, try to level our game up, but not tread on each other. And this is not the easiest thing. So, blogging learned me how to praise the better and try to reach it.


Έμαθα να δέχομαι κριτική... | I learned how to accept criticism...

Δεν ήμουν από τα άτομα που δεχόντουσαν εύκολα κριτική, αλλά το blogging το άλλαξε και αυτό. Όσες φορές δέχτηκα κριτική για την δουλειά μου στο blog, ήταν εποικοδομητική και με βοήθησε να βελτιώσω την δουλειά μου.

I wasn't one of the people that accepted criticism very easy, but blogging changed that too. All the criticism I received for my work on my blog, was constructive and it helped me improve my work.


Μου έμαθε να βάζω όλο μου το μεράκι σε κάτι, χωρίς να περιμένω έπαθλο... | It learned to me how to put my life in something, without waiting for a prize...

Το blogging στην Ελλάδα δεν έχει χρήματα και αυτό είναι κάτι που έχει κάνει πολλές να σταματήσουν το blogging. Για μένα είναι κάτι που αγαπάω και σίγουρα αυτό δεν με σταμάτησε. Φυσικά, λαμβάνουμε που και που κάποια δωρεάν προϊόντα, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις από τα δωρεάν προϊόντα. Επομένως, ξέρεις ότι δεν θα επιβραβευθείς με υλικά αγαθά για τον κόπο σου, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που θα βοηθηθεί από τα άρθρα σου και θα αγαπήσει την δουλειά σου.

Blogging in Greece gives no money and this is something that made many bloggers stop blogging. For me, it's something I love and this didn't really stop me. Of course, we receive some free products sometimes, but you can't make a living out of the free products. So, you know that you won't be awarded with material goods for your effort, but you know that there are people you help with your posts and they will love your work.


Αυτά ήταν όλα όσα μου έμαθε το blogging τα τελευταία δύο χρόνια. Θέλω πολύ να μάθω την γνώμη άλλων bloggers στα σχόλια σχετικά με τα όσα έμαθε σε αυτούς το blogging. Το blogging υπήρξε ένα ξεχωριστό κομμάτι στην ζωή μου αυτά τα δύο χρόνια και συνεχίζουμε. 

Φιλάκια πολλά,
Αγγελική ♥

12 σχόλια:

 1. Πόσο γλυκό και ειλικρινές ποστ;!
  Μπράβο Αγγελική μου,σου εύχομαι καλή συνέχεια και να γράφεις για όσο το επιθυμείς και το αγαπάς!
  Χρόνια πολλά <3
  x

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ :) Καλή συνέχεια και σε εσένα με το δικό σου όμορφο blog!

   Διαγραφή
 2. Χρόνια Πολλά Αγγελική! Είσαι ένα από τα άτομα που έχω ξεχωρίσει σε αυτό τον χώρο, όχι μόνο για τα άρθρα σου αλλά και για τον χαρακτήρα και το ήθος σου(μιας και αναφέρθηκες στον ανταγωνισμό). Αυτό μου έχεις βγάλει από το λίγο που σε ξέρω μέσα από το ίντερνετ. Επισκέπτομαι συχνά το blog σου και μ' έχεις αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις.
  Εύχομαι ο,τι καλύτερο.
  Go on girl! ❤

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δήμητρα! Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα έστω και λίγο μέσα από αυτόν τον χώρο και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου :) Ελπίζω να συνεργαστούμε και πάλι σύντομα. Καλή επιτυχία με την υπέροχη σελίδα που έχεις χτίσει!

   Διαγραφή
 3. Παρα πολυ ωραιο ποστ κ πολυ ομορφες οι σκεψεις σ για το blogging. Να τα 100στησει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πολύ :) Εύχομαι ότι καλύτερο και για το δικό σου blog!

   Διαγραφή
 4. Χρόνια πολλά για τα 2 χρόνια στο blogging!!Σου εύχομαι πραγματικά να συνεχίσεις να γράφεις τόσο ωραία άρθρα!!<3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Και εσύ έχεις μπει πολύ δυναμικά στον χώρο. Καλή συνέχεια με το blog σου :)

   Διαγραφή
 5. Μπράβο για τα δύο χρόνια ποτ κλείνει το blog σου! Ένιωσα κοντά σε σένα όταν διάβασα την αναρτησή σου γιατί εχώ μάθει και γω παρόμοια πράγματα απο το blogging :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Χαίρομαι που το blogging μας δημιουργεί κοινά συναισθήματα και εμπειρίες :) Καλή συνέχεια με το blog σου!

   Διαγραφή
 6. Κορίτσι μου, πόσο όμορφα μιλάς! Το blogging είναι χαρά, δημιουργία, αγάπη για το χόμπι που επέλεξες να ασχοληθείς, και τόσα άλλα που λες κι εσύ! Τα δυο χρόνια να γίνουν ακόμα περισσότερα. Συνέχισε με το ίδο μεράκι, αγάπη και δημιουργικότητα. Μόνο καλύτερη θα γίνεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πολύ :) Ελπίζω κι εσύ να συνεχίσεις να ομορφαίνεις τον χώρο του blogging με τα υπέροχα άρθρα σου.

   Διαγραφή