Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Pink October ♥

Αυτό θα είναι ένα ιδιαίτερο άρθρο, καθώς πλησιάζει ο Οκτώβριος, ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού. Στις μέρες μας, οι περισσότερες γυναίκες που ανακαλύπτουν ότι έχουν καρκίνο του μαστού, καταφέρνουν να επιβιώσουν, αλλά την ίδια στιγμή είναι και η δεύτερη αιτία θανάτου των γυναικών, λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Υποστηρίζεται ότι αν γίνονται οι κατάλληλες εξετάσεις συχνά, καμία γυναίκα δεν θα πεθαίνει από καρκίνο του μαστού σε ορισμένα χρόνια.

This is going to be a special post, as long as October is near, the month about breast cancer. These days, the most women who find out that have breast cancer, win the battle against it, but the same time is the second reason of death for women, because of the lack of awareness. It is believed that if women are examined often, no women will die from breast cancer in some years.


Το online μαγαζί Glamulet πήρε μία σπουδαία πρωτοβουλία. Έχουν δημιουργήσει κοσμήματα ειδικά γι'αυτήν την περίπτωση. Με σκοπό να βοηθήσουν την αύξηση της ενημερότητας των γυναικών, δημιούργησαν αυτά τα πανέμορφα κοσμήματα. Το ακόμη πιο θετικό είναι πως για κάθε κόσμημα που αγοράζεις, τα μισά χρήματα πηγαίνουν σε οργανώσεις κατά του καρκίνου του μαστού. Μπορείς να τα βρεις όλα εδώ.

The online shop Glamulet took an important initiative. They made some jewelry espacially for this occasion. They created these pretty jewels to increase the awareness to women. The most positive thing about it is that for every jewel you buy, the half amount of money go to breast cancer awareness organizations. You can find them all here.

Ελπίζω να καταφέρουμε με την πρόληψη να γίνει η λιγότερο θανατηφόρα ασθένεια για τις γυναίκες!

I hope we can make this be the less deadly disease for women by prolepsis!

Φιλάκια πολλά,
Αγγελική ♥

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου