Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Bye, bye 2014...

 Are you ready?


Αυτό το post θα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, γιατί και η σημερινή μέρα είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες, άρα απαιτεί κάτι λίγο διαφορετικό. Οι γιορτινές ημέρες έχουν πάντα κάτι ξεχωριστό. Είναι οι μέρες του χρόνου που μία βόλτα έξω στο κρύο σου αλλάζει ριζικά την διάθεση, βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο χαρούμενα, λίγο πιο αισιόδοξα ακόμα κι αν ότι προηγήθηκε δεν ήταν τόσο ευχάριστο. Σαν να προσπαθεί το κάθε έτος να σου αφήσει μια γλύκα, έστω και στο τέλος του.

This post is gonna be a little different from the others, because this day it's a little different from the others, so it needs something different. The festive days have always something special. These are the days of the year that a simple walk out in the cold changes completely your mood, you can see things a bit happier, a bit hopeful even if you have came through things that wasn't really happy. Like every year tries to give you some sweetness, even if it's only for the end of it.


Κάθε χρόνος που περνά μας αφήνει αναμνήσεις. Όχι πάντα τις καλύτερες, όχι πάντα τις χειρότερες. Αναμνήσεις που καθορίζουν αυτό που θα είμαστε τον επόμενο χρόνο ή έστω το επηρεάζουν. Και δεν έχει πραγματικά σημασία αν όλες ήταν ευχάριστες, διότι κάθετι που συμβαίνει στις ζωές μας έχει κάποιο λόγο και κάποιο σκοπό. Σκεφτείτε πόσες φορές σας συνέβησε κάτι που στην αρχή σας στεναχώρησε και στο τέλος βγήκε σε καλό. Γι'αυτό λοιπόν μην αφήσετε τις "άσχημες" αναμνήσεις να σας κάνουν να θέλετε να διώξετε το 2014 και κάθε άλλο έτος.

Every year that is gone, leave us memories. Not the best always, not the worst always. Memories that define what we will be the next year or at least influence it. And it doesn't really matter if they were all good, because every little thing that happens in our lives has a reason and a purpose. Think about all the times that something happened to you and in the start it made you sad, but in the end it turned to be really good. So don't let the "bad" memories make you want to leave 2014 and every other year.


Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα... Τελευταία μέρα του 2014... Λίγες ώρες πριν υποδεχτούμε το 2015! Κάνοντας ένα flashback στο 2014 μπορώ να πω πως για μένα ήταν μια ξεχωριστή χρονιά γεμάτη γεγονότα. Δεν ήταν όλα πάντα εύκολα, αλλά υπήρχαν αυτές οι μικρές στιγμές που με έκαναν να χαμογελάω. Στην αρχή του έτους υπήρχε μια παρέα για μένα, τους οποίους αρχικά αποκαλούσα φίλους, αλλά τώρα μπορώ άνετα να τους θεωρώ οικογένεια! Ήταν οι σημαντικότεροι άνθρωποι που είχα στο πλευρό μου το 2014, στις σημαντικότερες, στις πιο διασκεδαστικές, στις χειρότερες και στις καλύτερες στιγμές. Θέλω να τους πω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που μου χάρισαν, ήταν όλες υπέροχες μία προς μία. Ελπίζω το νέο έτος να μας βρει το ίδιο ενωμένους.

And this is how we get to today... The last day of 2014... Some hours before we greet 2015! Doing a flashback to 2014 I can say that for me it was a really special year, full of moments. Not everything was easy, but there were these small moments that made me smile. In the start of the year there were a company for me, that I first called friends, but now I can say they are family! They were the most important people that I had next to me in 2014, in every important, every fun, every sad and every best moment. So, I want to say thank you for every moment that they gave me, they were all amazing one by one. I hope the new year will find us so connected too.


Η αρχή του 2014 με βρήκε πάνω από το βιβλίο ιστορίας κατεύθυνσης -το οποίο δεν αγάπησα ποτέ- που κόπιαζα για να αποστηθίσω και να βρίσκομαι τον Ιούνιο σε μια αίθουσα, μία μέρα πριν τα γενέθλιά μου και να γράφω ότι θυμόμουν. Και η αλήθεια είναι ότι μου φαινόταν τραγικό ότι στα 18α γενέθλιά μου θα έπρεπε να διαβάζω για το τελευταίο μάθημα των πανελληνίων, αλλά η θυσία εκείνης της ημέρας ανταμείφθηκε με το παραπάνω. Έτσι τώρα, είμαι λίγο πριν την πρώτη εξεταστική μου στο πανεπιστήμιο, σε μία σχολή που λάτρεψα ειλικρινά άσχετα αν δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμη και σας γράφω εδώ (ίσως ο νέος χρόνος να μου δώσει κουράγιο να πιάσω ξανά βιβλίο στα χέρια μου).

The start of 2014 found me on a school history book - that I never loved - that I put so much effort to learn by heart and be in a classroom in June, one day before my birthday, to write anything that I could remember. And the truth is that thought it was trigical that I had to stay home and study on my 18th birthday for the last lesson for exams, but that day's sacrifice paid off. So now, I'm a step before my first college exam, in a faculty that I really loved, except for the fact that I didn't read anything yet and I am writing here right now (maybe the new year will give me courage to take a book in my hands again).


Με όλα τα παραπάνω θέλω να περάσω το μήνυμα ότι κάθε κακή στιγμή θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε κάτι πολύ καλό που είτε περιμένατε να συμβεί, είτε όχι. Έχετε λίγες ώρες να αποχαιρετήσετε όλες τις καλές και κακές στιγμές του 2014 και ίσως να διορθώσετε ορισμένες καταστάσεις για να κλείσει μια και καλή το βιβλίο αναμνήσεων του 2014.

With all the stuff above, I want to give you the message that every bad moment will lead you to something really good some day, even if you expected it or not. You have some hours to say goodbye to all the good and bad moments of 2014 and maybe fix some situations, so you can close the book of 2014 once and for all.


Πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα σας στα δύσκολα και σας γέμιζαν χαμόγελα την χρονιά που πέρασε. Σας εύχομαι ο νέος χρόνος να φέρει ανθρώπους στην ζωή σας, τους οποίους θα νιώθετε οικογένεια όσο διαφορετικοί κι αν είστε και θα συμπληρώνετε ο ένας τον άλλο. Εύχομαι υγεία πάνω απ'όλα, γιατί όλα τα άλλα έρχονται! Εύχομαι το 2015 να γεμίσει με στιγμές για όλους... Στιγμές που είτε θα σας κάνουν άμεσα είτε έμμεσα να δείξετε το πιο όμορφο χαμόγελό σας.

Say a big "thank you" to the people who were next to you in difficult moments and filled your year with smiles. I wish the new year will bring you people in your life, that you'll feel like family, even if you're completely different and complete each other. I wish you health above everything, because everything else will come in your life! I wish 2015 will give you moments... Moments that will make you show your most beautiful smile.


Ευχαριστώ και εσάς για την υποστήριξή σας όσο καιρό διατηρώ αυτό το blog και για την θερμή υποδοχή εξ αρχής!

Thank you for your support all this time that I have this blog and for the warm greeting since the start!


Να έχετε έναν υπέροχο χρόνο!

I wish you to have an amazing year!


Welcome 2015!
 Με πολλή αγάπη,
 Αγγελική ♥

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου